top of page

"Sinh viên du học quốc tế tự tin hơn, tự túc hơn"

Theo một nghiên cứu gần đây của Đức, những sinh viên đã đi du học thường có khả năng phục hồi và tự tin hơn vào khả năng của mình.


Các nhà nghiên cứu tại Đại học Leuphana Lüneburg ở Đức phát hiện ra rằng so với những sinh viên dành toàn bộ thời gian học ở địa phương, những sinh viên đã dành một thời gian ở nước ngoài độc lập hơn.


Nghiên cứu với sự tham gia của hơn 220 sinh viên, đo lường hiệu quả bản thân của sinh viên, cho thấy rằng những người có mức độ hiệu quả bản thân cao hơn có khả năng đối phó với căng thẳng tốt hơn, có nhiều khả năng đạt được mục tiêu và có mức độ hài lòng cao hơn trong cuộc sống.


Dựa trên các kết quả nghiên cứu, chính kinh nghiệm du học thực tế đã tạo ra nhiều thanh niên tự lập hơn, vì những sinh viên có ý định đi du học nhưng chưa làm được điều đó, không thể hiện mức độ hiệu quả cao hơn so với những người không có kế hoạch du học.


Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người tham gia du học gặp gỡ với nhiều bạn hơn mỗi tuần, phỏng đoán rằng những tương tác này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển tính hiệu quả của bản thân ở học sinh.


Nhưng nghiên cứu không thể xác định liệu số lượng bạn bè, chất lượng của các tương tác, nhu cầu thích nghi với những người đến từ một nền văn hóa khác hoặc các yếu tố khác có ảnh hưởng lớn đến việc khuyến khích tính cách hay không.


Học sinh có mức độ hiệu quả bản thân cao hơn cũng có xu hướng “thoải mái” khi tiếp xúc với nền văn hóa mới và ít có khả năng coi sự khác biệt văn hóa là mối đe dọa.


Trong bài báo, có tiêu đề “ Trải nghiệm quốc tế tạo nên sự khác biệt: Ảnh hưởng của việc học tập ở nước ngoài đến hiệu quả bản thân của sinh viên ”, suy ra rằng những sinh viên có mức độ hiệu quả cao hơn đã khiến họ xem các nền văn hóa mới là “ít vấn đề hơn”.


Các nhà nghiên cứu cho rằng mối liên hệ giữa việc du học và hiệu quả bản thân ở sinh viên cần được kiểm tra thêm, đặc biệt là trong một thời gian dài hơn, để quan sát xem liệu hiệu quả có phải là “hiện tượng ngắn hạn, giảm dần về mức ban đầu sau một thời gian”.


8 lượt xem0 bình luận
bottom of page